Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 790/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w gm. [...] oznaczoną w ewidencji nr [...] o pow. [...] ha

I SA 1036/99 - Wyrok NSA z 2000-08-15

Sprawa ze skargi :na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej nr [...]

II SA/Ka 2484/98 - Wyrok NSA z 2000-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania skarżącego z pobytu stałego w W. ul. [...]

III SA 1484/99 - Wyrok NSA z 2000-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie kosztów postępowania

I SA 642/99 - Wyrok NSA z 2000-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji: 1

I FPS 3/18 - Wyrok NSA z 2000-04-13

Sprawa ze skargi A. na decyzje Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego