Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 3168/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SAB/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej '[...]' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

IV SA/Wa 2932/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2972/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2891/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1510/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w pkt II wyroku w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w części dotyczącej K. G. i B. G. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości

IV SA/Wa 783/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2971/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 3374/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 3167/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
1   Następne >   2