Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2915/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2467/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-06

Skarga A. S. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktur i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 421/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

skarg M. S.i W. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1981/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1959/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2917/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2916/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2285/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu