Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

V SAB/Wa 24/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

V SAB/Wa 21/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-12

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłość postępowania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania zażalenia;

II GSK 4181/17 - Wyrok NSA z 2018-02-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Zamojskiego w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

V SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego;

II GSK 304/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'P.' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie nierozliczenia w terminie dotacji

II GSK 679/17 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi F. sp. z o.o. we W. na przewlekłe prowadzenie postępowania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 3445/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przedmiocie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

I GSK 2960/18 - Wyrok NSA z 2018-12-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz Gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

V SAB/Wa 7/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-12

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wniosku o rozłożenie na raty zobowiązania pieniężnego