Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 3095/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności

I OSK 2979/12 - Wyrok NSA z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2396/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1586/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 3096/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 346/12 - Wyrok NSA z 2013-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości

I OSK 3054/13 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2781/13 - Wyrok NSA z 2015-08-20

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 2835/14 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3