Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Ol 16/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-10

Skarga F. W. na Prokuraturę Rejonową w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pomocy postpenitencjarnej

II SAB/Wa 552/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania pisma

VIII SAB/Wa 85/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi K. R., M. K., K. K., A. K., P. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Ol 20/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-27

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dotyczącej wydania zaświadczenia

II SAB/Wa 81/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 105/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 1538/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 227/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-30

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na skutek wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 86/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi J.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

II SAB/Wa 361/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi Z.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   +2   4