Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VI SAB/Wa 6/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

Sprawa ze skargi J. M. w przedmiocie przewlekłego postępowania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrzenia odwołania

III SAB/Wr 14/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

Sprawa ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z/s we W. zakończonego wydaniem decyzji w sprawie orzeczenia o obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. oddala dalej idącą skargę; III. zasądza od Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we W. na rzecz skarżącego 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych kos...