Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 901/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za nabycie prawa własności postanawi...

I OZ 968/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 293/07 ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OZ 787/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego