Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 63/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy sygn. akt. II SA/Bd 117/09

I OZ 479/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 859/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

II FZ 373/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w E. nr (..) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

I OZ 144/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie uzupełnienia decyzji SKO w Poznaniu , nr [...]rozstrzygającej odwołanie dotyczące zasiłku celowego

II OSK 1297/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 232/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesieni...

I OZ 669/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w Warszawie , nr (...) w przedmiocie wezwania do skonkretyzowania żądania

I OZ 765/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 806/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5