Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 160/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji z budżetu państwa

II GW 35/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I OZ 184/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ży...

I OZ 185/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 186/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. D. na d...

I OZ 93/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 98/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 102/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 108/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   14