Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 166/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku L.B. o wyłączenie sędziego NSA [...] w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II OW 219/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II SO/Lu 149/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości

II OW 158/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wybudowania obiektów, sygn. akt II SA/Ol 394/14

II OW 234/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Skarga A. Z., sygn. akt II SA/Ol 1263/12 na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 720/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II OW 145/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy sygn. akt II SA/Op 131/14

I OZ 717/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości p...

I OZ 167/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1030/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wyłączenia sędziów w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   6