Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

SA/Kr 381/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-07

skargę Edwarda Sz. na decyzję Wojewody Tarnobrzeskiego w przedmiocie ustalenia Ryszarda L. kandydatem na nabywcę gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi.

SA/Kr 317/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-12

Skarga Władysława P. na decyzję Wojewody Krośnieńskiego w przedmiocie ustalenia Tadeusza Ł. kandydatem na nabywcę gruntów z PFZ i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy w B. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Krośnieńskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

II SA 38/81 - Wyrok NSA z 1981-08-04

Skarga Franciszka K. na decyzję Wojewody Sieradzkiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcom w zamian za rentę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy Z. oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Sieradzkiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA 755/80 - Wyrok NSA z 1981-01-07

skargę Józefa i Marianny małżonków K. na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odmowy przejęcia gospodarstwa rolnego przez Państwo w zamian za emeryturę.

SA 190/81 - Wyrok NSA z 1981-03-05

Skarga Antoniego Z. na decyzję Wojewody Włocławskiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz dwóch córek skarżącego i zgodnie z art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w L.K. , a także zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Włocławskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

II SA 400/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Skarga Krystyny Ł. na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wyznaczenia kandydata na nabywcę nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy P. , a także zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Lubelskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

SA/Kr 45/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-08

Skarga Spółdzielni Pracy 'T.O.' na decyzję Wojewody Tarnowskiego w przedmiocie podwyższenia o 300 procent stałej opłaty rocznej z tytułu nabycia gruntów rolnych na cele nierolnicze i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta T. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Tarnowskiego kwotę złotych trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć tytułem zwrotu kosztów postępowania n...

SA/Wr 143/81 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1981-09-25

skargę Jadwigi P. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej w zamian za emeryturę.

II SA 158/81 - Postanowienie NSA z 1981-06-05

skargę Arkadiusza Ch. na stanowisko Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach w przedmiocie odmowy zawarcia umowy dzierżawy.

SA 272/81 - Wyrok NSA z 1981-03-11

Skarga Jerzego L. na decyzję Wojewody Częstochowskiego w przedmiocie ustalenia należności z tytułu nabycia gruntów rolnych na cele nierolnicze i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy R. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Częstochowskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.
1   Następne >   2