Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

GZ 91/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej nr [...] w przedmiocie określenia wartości i ilości zapalniczek napełnianych gazem płynnym wprowadzonych do obrotu bez uzyskania certyfikatów na znak bezpieczeństwa....

VI SA/Wa 1068/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie wprowadzenia do obrotu koncentratu białkowego o jakości niezgodnej z charakterystyką określoną w deklaracji producenta

GZ 118/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej [...] w przedmiocie określenia ilości i wartości wyrobów niezgodnych z prawem

I SA/Wr 1181/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji

III SA/Wr 15/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia zaległości podatkowej,

II SA/Wr 2220/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia ilości oraz wartości sprzedaży urządzeń podlegających obowiązkowej certyfikacji oraz oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa B

GSK 1047/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie wymierzenia sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu urządzeń grzejnych bez certyfikacji

IV SA 3608/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia obowiązków

II SA/Wr 1015/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej we W. w przedmiocie przestrzegania ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych

GSK 35/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa
1   Następne >   2