Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

SA/Wr 654/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-20

Skarga Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Z. na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Z. co do części kwoty nienależnej i dodatkowej, a także