Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 1711/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi K. P. na Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego w przedmiocie przyznania licencji

VI SA/Wa 623/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wykreślenia z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem

II GSK 500/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmiany statutu

II SA/Łd 453/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi Związku Zawodowego Pracowników A w Ł. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ł. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej A w Ł., przy ul. A 21.

VI SA/Wa 1455/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego w przedmiocie odmowy udzielenia licencji promotora boksu zawodowego

II GSK 49/14 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi A.K. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich

VI SA/Wa 529/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 2408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie nakazu wstrzymania usług hotelarskich

VI SA/Wa 1944/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał oraz wezwania do ich uchylenia
1   Następne >   +2   +5   +10   65