Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SAB/Wa 133/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-29

Skarga A. B. na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie kontrolnego postępowania sprawdzającego

II SAB/Wa 128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego

II SA/Wa 691/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi M. K. na pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie informacji niejawnej

II SA/Wa 812/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] w przedmiocie umorzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

II SA/Wa 1052/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi J. S. na pismo Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy odtajnienia dokumentów

I OZ 668/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych sprawy

II SA/Rz 630/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w przedmiocie umorzenia postępowania sprawdzającego w sprawie poświadczenia bezpieczeństwa

I OZ 950/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa

II SA/Wa 1698/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa

II SA/Wa 2222/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie przekazania skargi do rozpatrzenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
1   Następne >   +2   +5   8