Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 628/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 644/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 746/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 789/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stanowiska w sprawie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

IV SA/Po 92/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Skarga J. T., M. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II SA/Kr 138/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gl 884/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 895/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Gl 899/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100