Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 2043/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1963/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 584/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 199/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 2105/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 96/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OZ 1648/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. , Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OSK 3022/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 1756/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I OW 231/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania K. P. i H. K. od decyzji Prezydenta Miasta [...] , nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   15