Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 55/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek Starosty K. o sprostowanie postanowienia NSA w sprawie z

I OZ 30/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

I OSK 850/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 5/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-15

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OZ 1322/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1247/19 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OW 20/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia W. L. na postanowienie Starosty [...] o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na czasowym udostępnieniu nieruchomości

I OZ 642/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1529/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 251/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości
1   Następne >   +2   5