Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2084/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 148/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OZ 476/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

I OZ 596/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1127/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na pkt 3 wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną w wyniku podziału nieruchomości

I OSK 963/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości po...

I OZ 534/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. , znak: [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty P. , znak. [...], w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2096/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 203/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   9