Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

I OZ 36/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w W. , Nr [...] w przedmiocie nadania nieodpłatnie na własność ud...

II SAB/Sz 152/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie nie udostępnienia drogi dojazdowej

II SAB/Sz 152/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie nie udostępnienia drogi dojazdowej

II SA/Sz 1198/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Burmistrza Gminy w przedmiocie odwołania przetargu

II SA/Wr 272/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa Usług komunalnych Sp. z o.o. w Z.

II SAB/Lu 45/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Lu 339/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Po 684/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-01

Sprawa ze skargi S. I. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy w G. w przedmiocie oddania w najem nieruchomości gruntowej

I OZ 1113/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przeznaczenia lokalu ...