Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol

I OPP 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga P.A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 525/18 ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 63/18 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie udostępnienia dokumentów z akt

I OPP 139/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 908/18 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OW 252/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

I OW 251/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Wniosek w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

I OW 254/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

I OW 255/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Wniosek w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

I OW 253/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

I OPP 147/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

I OPP 4/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 110/18 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie postępowania o wydanie zaświadczenia
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100