Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1805/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 1768/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

I SA/Łd 770/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-03

Wniosek w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji [...] o odmowie umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od marca 2000 r. do marca 2004 r.

II GSK 708/09 - Wyrok NSA z 2010-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 132/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych...

II GSK 679/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 747/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 440/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na rzecz budżetu państwa

II GSK 308/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

II GSK 1849/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
1   Następne >   3