Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Łd 56/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez Gminę Z. własności nieruchomości

I SAB/Wa 174/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania prawa użytkowania wieczystego

II SA/Rz 342/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

I SA/Wa 827/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu i użytkowania

I SAB/Wa 127/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nierozpoznania zażalenia

II SA/Ke 97/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Bd 108/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-14

Sprawa ze skargi B. J. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie działania Prezydenta Miasta T. w sprawie windykacji należności za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

II SAB/Bd 29/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zarządzającej wykup nieruchomości

I SA/Wa 1334/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 772/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-17

Sprawa ze skargi S. L. na działania Wojewody w przedmiocie rozpoznania skargi na działania organów gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami
1   Następne >   2