Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 838/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II SA/Gl 1084/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 13/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

I OSK 49/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie daty początkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Gl 121/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia powierzchni gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z garażu

II SA/Wr 77/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

II SAB/Wr 74/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-21

Sprawa ze skargi C. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Kr 2/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Gd 354/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Po 48/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pisma
1   Następne >   2