Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 720/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 93/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy uznania operatu szacunkowego jako dowód w sprawie wydania decyzji w przedmiocie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP

II SA/Gl 494/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Go 309/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 1106/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wstrzymania wykonalności decyzji

II SA/Sz 1143/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

I OSK 1051/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SAB/Wr 2/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

II SAB/Wr 73/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

I OSK 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione
1   Następne >   3