Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 40/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 1 i 2, § 6 ust. 1 uchwały Rady Gminy R/ nr [...]

II SA/Wr 45/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie czasowego zajęcia nieruchomości

II SAB/Wr 8/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

II SAB/Wr 12/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D.

II SA/Bk 915/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Rz 446/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykupu nieruchomości.

II SA/Bk 916/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością.

II SAB/Lu 56/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SAB/Bd 54/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Miasta B. znak: [...]

II SA/Bd 732/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nie wykonania wyroku WSA w Gdańsku
1   Następne >   2