Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FSK 237/15 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2010 r.

II FSK 236/15 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 235/15 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w K. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SAB/Bk 1/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2007

I SAB/Sz 5/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2012 r.

II FSK 62/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2011 r.

I SAB/Rz 8/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku rolnego za 2012 rok

II FSK 63/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SAB/Rz 3/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-30

skarg D. R. na bezczynność oraz przewlekłość postępowania podatkowego prowadzonego przez Wójta Gminy K. w przedmiocie podatku rolnego za 2013 rok