Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 943/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty przypadającej do zwrotu

I SA/Gd 229/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Rz 318/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Zarządu Województwa w sprawie rozpatrzenia protestu w ramach osi priorytetowej VI RPO WP dotyczącą projektu pod nazwą 'Poprawa funkcjonalności schroniska [...] w U. G.'

I SA/Kr 906/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych na 2008r.,

I SA/Gd 565/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenie decyzji oraz odmowa przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005

I SA/Go 1312/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-06

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

I SA/Op 317/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009

I SA/Ol 44/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej- działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Bk 545/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2009 rok

V SA/Wa 188/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie kontynuowania czynności kontroli;
1   Następne >   +2   4