Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I FSK 121/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi X. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie dokonania zwrotu kwot podatku od towarów i usług za czerwiec 2013 r.

III SAB/Wa 22/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006 r.

III SAB/Wa 20/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 r.

I FSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skargi kasacyjne: 1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w L., 2) K. P. P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku naliczonego nad należnym za marzec 2013 r.

III SAB/Wa 21/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 r.

I SAB/Łd 19/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w Ł. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za maj 2014 r.

I FSK 272/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2013 r.

III SAB/Wa 20/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r.

I SAB/Wr 2/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycz

I SAB/Rz 2/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wniesionego ponaglenia
1   Następne >   +2   +5   +10   19