Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II SA/Op 79/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na zalesianie

II SA/Op 8/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

II SA/Op 449/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-19

Sprawa ze skargi Gminy Murów na pismo Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w zakresie działania 321 'Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej' objętego Programem Operacyjnym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

II SA/Op 774/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie zawieszenia płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2007

II SA/Op 209/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-21

Sprawa ze skargi M. P. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

II SA/Op 775/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie zawieszenia płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2007

II SA/Op 776/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie zawieszenia płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2007

II SAB/Op 79/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 539/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej

II SA/Op 617/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-12

Skarga A Spółki Akcyjnej na pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu w sprawie dofinansowania projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
1   Następne >   +2   4