Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 1191/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. znak: [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy