Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 398/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi

II OZ 426/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 247/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OZ 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego

II OZ 701/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 998/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 901/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1191/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. znak: [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 1252/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w[...] , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1254/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji