Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 345/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

Skarga D. G. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie