Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 509/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-23

Wniosek w przedmiocie uznania gruntu za własność wspólnoty gruntowej postanowił :

II SA/Po 351/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia granic nieruchomości