Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 810/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 251/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta L.

III SA/Gd 483/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego