Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

VIII SA/Wa 123/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. postanowił: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

I SA/Gl 498/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie

I SA/Gl 69/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 64/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 66/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 67/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 65/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 68/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 1416/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Bd 285/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-24

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do października 2013 r
1   Następne >   +2   6