Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 595/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działek

II SA/Łd 702/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 794/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1548/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1581/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty