Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 455/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 2967/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej