Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SAB/Op 25/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 114/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 410/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 702/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 510/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 352/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 459/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 139/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 219/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 526/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy nałożenia nakazu w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
1   Następne >   +2   +5   9