Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 190/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 258/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 229/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 742/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 257/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 506/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Gl 371/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 759/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej