Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 1698/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 2900/12 - Wyrok NSA z 2013-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1038/11 - Wyrok NSA z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu działki

I OSK 925/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1058/11 - Wyrok NSA z 2012-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

OSK 197/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

OSK 434/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 393/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

OSK 938/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

OSK 441/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.
1   Następne >   +2   +5   +10   100