Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol

II GSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nieuiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości za przejazd drogą krajową

II GSK 837/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów w transporcie drogowym

II GSK 903/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II GZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w pr...

II GSK 1680/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

II GSK 865/11 - Wyrok NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne

II GSK 786/14 - Wyrok NSA z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję G. I. T.D. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 481/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję G.I. T. D. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

I OSK 597/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców

I OSK 644/06 - Wyrok NSA z 2007-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100