Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 1077/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie z wniosku B. O. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta Białegostoku za nieprzekazanie akt administracyjnych

I OZ 1523/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie odrzucające skargę kasacyjną H. M. od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę na przewlekłe pro...

I OZ 1522/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosków