Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Go 2/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-04

Wniosek W.W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim Policji.

III SA/Gl 451/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-09

Sprawa ze skargi M.Z. na akt Prezydenta Miasta C. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym uchyla zaskarżony akt.

III SA/Gl 452/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-09

Sprawa ze skargi M. A. na akt Prezydenta Miasta P. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

I OW 112/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. W. o zwolnienie od ponoszenia opłaty skarbowej za wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt postępowania administracyjnego

III SA/Gl 445/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-09

Sprawa ze skargi M. A. na akt Prezydenta Miasta P. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

IV SAB/Wa 434/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi

IV SAB/Wa 438/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi

III SA/Gl 411/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

Sprawa ze skargi A.T. na akt Prezydenta Miasta J. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

IV SAB/Wa 433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi

III SAB/Gl 233/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rzeczy znalezionych
1   Następne >   2