Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gl 175/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-27

Sprawa ze skargi I. M. na akt Prezydenta Miasta T. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

III OSK 4945/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi G. B. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

III SAB/Gl 38/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wpisu do rejestru zgromadzeń

II SA/Sz 1028/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-28

Sprawa ze skargi G. B. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze