Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 848/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi M.K. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie rozliczenia należności za wodę i ścieki

IV SA/Po 764/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-13

Sprawa ze skargi J.C. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie wypowiedzenia umowy najmu

II SA/Op 551/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-10

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ

IV SAB/Wa 190/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu miasta W. w przedmiocie wystąpienia do Sądu Rejonowego w imieniu Skarbu Państwa z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

II SAB/Rz 23/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przebudowy ogrodzenia działki

IV SAB/Wa 195/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie usunięcia drzew

IV SAB/Wa 169/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. polegającą na niewykonaniu pkt. II wyroku Sądu Rejonowego [...] , sygn. akt XVI C 271/06 ustalającego obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego