Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 577/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi A.F. na niewykonanie wyroku

I SA/Wa 1870/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi I. Z. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1458/07

II SA/Gd 412/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-09

Sprawa ze skargi G. S. o wymierzenie Wojewodzie grzywny z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa

I SA/Wa 385/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o ostateczności postanowienia

II SA/Wr 743/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-29

Sprawa ze skargi P.L. i P.L. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13

I SA/Wa 1123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku NSA , sygn. akt I SA 1815/97

II SA/Łd 735/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Sprawa ze skargi J. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 711/11 dotyczącej pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Wr 365/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-28

Wniosek H. Ż. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny z tytułu niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 377/06

I SA/Wa 542/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi B. R. na niewykonanie przez Wojewodę Mazowieckiego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 78/07

III SA/Kr 384/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi J. J. - Z. na niewykonanie wyroku WSA , sygn. akt III SA/Kr 1129/12
1   Następne >   +2   +5   10