Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Lu 1253/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 886/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 886/16

II SA/Rz 1606/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 2515/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 501/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-21

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. Nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II OZ 699/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 1596/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [.] nr [.] w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II SA/Bd 1447/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-07

Zażalenie na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Gd 929/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-03

Skarga M. K. na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwolnienia od opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

IV SA/Wa 1218/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku, numer [...] w przedmiocie uchylenie czynności materialno
1   Następne >   +2   5