Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 500/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-21

Skarga A. M. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania skarżącego z miejsca pobytu stałego na skutek zażalenia na zarządzenie WSA we Wrocławiu Sygn. akt III SA/Wr 500/08 pozostawiające bez rozpoznania wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi

II SA/Ol 742/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]

III SA/Po 494/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zameldowania

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-27

skarg B.S., J.S. i J.S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażalenia na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

II OZ 160/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie utraty obywatelstwa polskiego

III SA/Kr 827/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-23

Skarga H. Z. na postanowienie Wojewody w przedmiocie wymeldowania zażalenia H. Z. na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku H. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

II OZ 1037/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1323/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt II OZ 1192/08 w sprawie ze skargi...

II OZ 204/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , zn. [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 777/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , Nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy
1   Następne >   2